ﺳﻪشنبه 27 تير 1396, 13:02:00
باسلام
 
به اطلاع اولیا گرامی می رساند:
 
  سایز بندی و دریافت لباس فرم دانش آموزان به ترتیب زیر و در تاریخ های فوق می باشد:
 
ورودی پایه های پیش دبستان و اول : روز شنبه ۳۱ / ۴ / ۹۶ ساعت ۹ الی ۱۳
 
 ورودی پایه های پیش دبستان ، اول و دوم : روز یکشنبه ۱ / ۵ / ۹۶ ساعت ۹ الی ۱۳
 
ورودی پایه های سوم و چهارم : روز دوشنبه ۲ / ۵ / ۹۶ ساعت ۹ الی ۱۳
 
ورودی پایه پنجم و ششم : روز سه شنبه ۳ / ۵ / ۹۶ ساعت ۹ الی ۱۳
 
کلیه پایه ها : روز چهارشنبه ۴ / ۵ / ۹۶ ساعت ۹ الی ۱۳
 
خواهشمند است در تاریخ های فوق به همراه فرزندتان به مدرسه مراجعه نمایید.
 
باتشکر
روابط عمومی
دبستان غیر دولتی پسرانه پوبش