جناب آقای سعید زنده روح 
تحصیلات: دیپلم
شغل: آزاد
پدر دانش‌آموز: بردیا زنده روح
پایه: پیش‌دبستان
جناب آقای سید سیروس رئیسی گل سفیدی
تحصیلات: دکتری عمران
شغل: مدیر کل پیمان و رسیدگی فنی وزارت راه
پدر دانش‌آموز: سید دانیال رئیسی گل سفیدی
پایه: دوم
سرکار خانم حدیث عابدی
تحصیلات: فوق دیپلم حسابداری
شغل: خانه‌دار
مادر دانش‌آموز: محمد پارسا مجرب
پایه: دوم
جناب آقای مهرداد کنعانی
تحصیلات: کارشناسی اقتصاد نظری
شغل: کارشناس اعتباری بانک
پدر دانش‌آموز: کیان کنعانی
پایه: دوم
سرکار خانم علیون
تحصیلات: کارشناسی حسابداری
شغل: دبیر آموزش و پرورش
مادر دانش‌آموز: شروین سالک
پایه: سوم
جناب آقای بهزاد صفائی
تحصیلات: مهندس شیمی
شغل: خدمات مسافرت هوایی
پدر دانش‌آموز: آرش صفائی
پایه: سوم
سرکار خانم بهنام نیا
تحصیلات: کارشناسی ارشد علوم اجتماعی
شغل: نویسنده
مادر دانش‌آموز: امیر محمد صمغ آبادی
پایه: چهارم
جناب آقای محمد امین الاسلام زاده
تحصیلات: کارشناسی مدیریت دولتی
شغل: بازرس بانک
پدر دانش‌آموز: پارسا امین الاسلام زاده
پایه: پنجم
سرکار خانم خیاط نژاد
تحصیلات: کارشناسی ارشد پژوهش هنر
شغل: مربی فنی و حرفه‌ای
مادر دانش‌آموز: محمد مهدی نجار زاده
پایه: ششم