ﺳﻪشنبه 27 تير 1396, 12:56:00
باسلام
 
به اطلاع اولیا محترم میرساند:
 
آخرین فرصت جهت ثبت نام دانش آموزان برای سال تحصیلی ۹۷_۹۶ به ترتیب زیر می باشد.
 
ورودی اول و دوم : روز شنبه ۲۴ / ۴ / ۹۶ ساعت ۹الی ۱۳
 
ورودی سوم و چهارم: روز یکشنبه ۲۵ / ۴ / ۹۶ ساعت ۹ الی ۱۳
 
ورودی پنجم و ششم : روز دوشنبه ۲۶ / ۴ / ۹۶ ساعت ۹ الی ۱۳
 
پایه های اول ، دوم و سوم : روز سه شنبه ۲۷ / ۴ / ۹۶ ساعت ۹ الی ۱۳
 
پایه های چهارم ، پنجم و ششم : روز چهارشنبه ۲۸ / ۴ / ۹۶ ساعت ۹ الی ۱۳
 
خواهشمند است اولیایی که تاکنون جهت ثبت نام فرزندشان مراجعه ننموده اند در روز های فوق به دبستان مراجعه نمایند.
 
باتشکر
دفتر دبستان پسرانه غیر دولتی پویش