اطلاعات تماس

نشانی
تهران، یوسف آباد، خیابان جهان آرا، نبش خیابان 34
 
تلفن: 88639408 – 88639312
تلفکس: 88639568

سخن بزرگان

آمار وب سایت

سمت نام و نام خانوادگی
مربی پیش دبستان خانم صلبی
مربی پیش دبستان خانم میرحسینی
معلم پایه اول خانم رحمتی
معلم پایه اول خانم شهابی
معلم پایه دوم خانم اسدی
معلم پایه دوم خانم الماسی
معلم پایه دوم خانم علیزاده
معلم پایه سوم خانم قربان‌پور
معلم پایه سوم خانم علمدار
معلم پایه چهارم خانم موسوی
معلم پایه چهارم خانم زمانی
معلم پایه پنجم آقای قوام‌پور
معلم پایه پنجم خانم اصفهانی
معلم پایه ششم آقای ذوالفقاری
معلم پایه ششم آقای نوعی
معلم پایه ششم آقای شریعت
مسئول کتابخانه خانم سپاسی
مسئول کتابخانه خانم حقی
مربی قرآن خانم حقی
مربی رایانه خانم صفرپور
مربی هنر خانم برات‌پور
مربی ورزش آقای زمانی
مربی زبان خانم مهراد پی
مربی آزمایشگاه خانم رحیمی