اطلاعات تماس

نشانی
تهران، یوسف آباد، خیابان جهان آرا، نبش خیابان 34
 
تلفن: 88639408 – 88639312
تلفکس: 88639568

سخن بزرگان

آمار وب سایت

سمت نام و نام خانوادگی توضیحات
موسس آقای میثم مسعودی آشتیانی ۱۳ سال سابقه کار، فوق لیسانس مدیریت آموزشی
مدیر آقای حسن پیراینده ۳۸ سال سابقه کار در آموزش و پرورش، لیسانس مدیریت آموزشی
مسئول کیفیت بخشی آموزشی آقای جعفر پناهی ۵۴ سال سابقه کار در آموزش و پرورش، لیسانس آموزش ابتدایی
معاون خانم محبوبه البرزی ۳۷ سال سابقه کار در آموزش و پرورش، فوق دیپلم
معاون آموزشی آقای محمدرضا عطائی ۳۸ سال سابقه کار در آموزش و پرورش، لیسانس علوم تجربی
معاون اداری و مالی آقای میثم مسعودی آشتیانی ۱۳ سال سابقه کار، فوق لیسانس مدیریت آموزشی
معاون آقای فرشاد فرخی ۱۷ سال سابقه کار، لیسانس تربیت بدنی و علوم ورزشی
معاون خانم آزاده رحیمی ۱۴ سال سابقه کار، لیسانس مدیریت
معاون خانم لیلا مهراد پی ۲۶ سال سابقه کار، لیسانس مترجمی زبان
مسئول روابط عمومی خانم مریم اسمعیلی ۹ سال سابقه کار، لیسانس روان شناسی
معاون تربیتی آقای علی کریمی ۱۰ سال سابقه کار، فوق دیپلم گرافیک
مراقب بهداشت خانم ناهید گوران ۳۹ سال سابقه کار، لیسانس
مسئول تایپ و تکثیر خانم خیریان ۶ سال سابقه کار، فوق لیسانس
سرایدار آقای داوود فراهانی ۱۷ سال سابقه کار
خدمتگزار آقای قاسم مرادی ۴۰ سال سابقه کار
خدمتگزار خانم ملیحه موسوی ۵ سال سابقه کار
حسابرس آقای رحیم عبدوس ۳۸ سال سابقه کار، لیسانس حسابداری