اختتامیه کلاس آموزش کامپیوتر 

پنجشنبه 22 مرداد 1394, 17:36:00

اختتامیه کلاس هنر نقاشی 

دوشنبه 19 مرداد 1394, 11:24:00

گزارش کلاس قرآن تابستان ۱۳۹۴ (مفاهیم قرآن به زبان سرود) 

یکشنبه 11 مرداد 1394, 12:34:00
به نام خدا روز تشکیل کلاس: چهارشنبه ساعت: ۸:۳۰ الی ۹:۳۰ تعداد دانش آموزان: ۱۳... ادامه خبر