برگزاری نمایشگاه جابر بن حیان 

پایه اول موضوع : بال ابریشم کاری از دانش آموزان : مهربد خوریانی، هیربد کهنمویی، رامتین... ادامه خبر
 

آغاز اجرای طرح جابربن حیان 

دوشنبه 27 دی 1395, 14:28:00 گروه‌ها: جشنواره جابربن حیان
دریافت فایل «انتخاب موضوع پروژه» دریافت فایل «انواع پروژه ی علمی» دریافت فایل «برشور... ادامه خبر
 

بازدید از نمایشگاه جابربن حیان 

دوشنبه 30 فروردین 1395, 12:55:00 گروه‌ها: جشنواره جابربن حیان

برگزاری نمایشگاه جابربن حیان 

پایه اول موضوع: سنگ کاری از دانش آموز: کیان کنعانی موضوع: ساختار... ادامه خبر
 

آغاز اجرای طرح جابربن حیان 

چهارشنبه 11 آذر 1394, 18:02:00 گروه‌ها: جشنواره جابربن حیان
دریافت فایل «انتخاب موضوع پروژه» دریافت فایل «انواع پروژه ی علمی» دریافت فایل «برشور... ادامه خبر
 

جشنواره جابربن حیان 

دنیای رنگی گیاهان ( پارسا اکبری ، کسری صالحیان ، امیر علی قبله ) راز آب (کیان وطن... ادامه خبر