برگزاری مسابقه علمی پایه پنجم 

پنجشنبه 28 ارديبهشت 1396, 12:13:00 گروه‌ها: پایه پنجم مسابقات علمی

برگزاری مسابقه علمی پایه چهارم 

پنجشنبه 28 ارديبهشت 1396, 12:12:00 گروه‌ها: پایه چهارم مسابقات علمی

برگزاری مسابقه علمی پایه دوم 

پنجشنبه 28 ارديبهشت 1396, 12:11:00 گروه‌ها: پایه دوم مسابقات علمی

برگزاری مسابقات علمی پایه سوم 

ﺳﻪشنبه 24 اسفند 1395, 07:53:00 گروه‌ها: پایه سوم مسابقات علمی

برگزاری مسابقه علمی پایه دوم 

چهارشنبه 18 فروردین 1395, 12:19:00 گروه‌ها: پایه دوم مسابقات علمی

برگزاری مسابقه علمی پایه سوم 

پنجشنبه 06 اسفند 1394, 10:16:00 گروه‌ها: پایه سوم مسابقات علمی

برگزاری مسابقه علمی پایه ششم 

پنجشنبه 06 اسفند 1394, 10:14:00 گروه‌ها: پایه ششم مسابقات علمی