*اسکای روم*

باسلام

دانش آموزان عزیز لینک کلاس مجازی در محیط آموزش مجازی SKY ROOM به تفکیک کلاس خدمتتان ارائه می گردد. این کلاس تنها در زمانیکه معلم اعلام می نماید باز می شود. 

کلاس پیش دبستانی باران خانم دهقان :

https://www.skyroom.online/ch/pooyeshschool/baran

کلاس اول ماه  خانم خجسته:

https://www.skyroom.online/ch/pooyeshschool/mah

کلاس اول ستاره خانم موذنی :

https://www.skyroom.online/ch/pooyeshschool/setareh

کلاس 2/1 خانم الماسی :

https://www.skyroom.online/ch/pooyeshschool/almasi

کلاس 2/2 خانم قربان پور : 

https://www.skyroom.online/ch/pooyeshschool/ghorbanpoor

کلاس 2/3 خانم رضاپور :

https://www.skyroom.online/ch/pooyeshschool/rezapur

کلاس 3/1 خانم توکلی :

https://www.skyroom.online/ch/pooyeshschool/tavakoli

کلاس 3/2 خانم عباس زاده :

https://www.skyroom.online/ch/pooyeshschool/abaszadeh

کلاس 4/1 خانم طهماسبی :

https://www.skyroom.online/ch/pooyeshschool/tahmasebi

کلاس 4/2 خانم قاسم زاده :

https://www.skyroom.online/ch/pooyeshschool/ghasemzadeh

کلاس 5/1 :

https://www.skyroom.online/ch/pooyeshschool/class51

کلاس 5/2 :

https://www.skyroom.online/ch/pooyeshschool/class52

کلاس 6/1 :

https://www.skyroom.online/ch/pooyeshschool/class61

کلاس 6/2 :

https://www.skyroom.online/ch/pooyeshschool/class62

اتاق جلسه :

www.skyroom.online/ch/pooyeshschool/meeting

اتاق مشاوره :

https://www.skyroom.online/ch/pooyeshschool/moshvereh