پیش دبستان

به نام خداوند علم و ادب

نوآموزان عزیز پیش دبستانی محتواهای آموزشی زیر توسط خانم اکرم دهقان برای یادگیری شما تهیه گردیده است.

enlightenedسرودها:

شعر دبستان  و شعر الفبا  و شعر خانواده و شعر بچه خوب و شعر پدر و مادر و شعر دست بزن پابزن و شعر نقاشی و قصه فیل مهربون و شعر هله هوله ممنوع و شعر ورزش صبحگاهی  و  یار مهربان

enlightened آموزش

آشنایی با حواس پنجگانه و آشنایی با فلش و آشنایی با میوه های بوته ای و درختی و آشنایی با آواشناسی و آشنایی با مفهوم باز و بسته و آشنایی با مفهوم بالا و پایین و آشنایی با مفهوم پر و خالی  و آشنایی با مفهوم خط  و آشنایی با مفهوم داخل و خارج و آشنایی با مفهوم کمتر و بیشتر  و آشنایی با مفهوم بزرگ و کوچک  و بازی ابزاری ستاره و بازی ابزاری مفهوم کوتاه و بلند و باهم بسازیم ، خمیربازی ، ساخت حلزون و آموزش سه گوش و چهار گوش همراه با خمیربازی و آموزش موجودات زنده و غیر زنده و آموزش کاردستی چتر و بازی مهارتی طبق الگو راه برو  و بازی مهارتی کش و برش  و ترکیب سه رنگ اصلی  و آموزش کاردستی فرفره  و  خمیربازی ، ساخت کتاب  و  آموزش پوشاک  و  ساخت بستنی قیفی همراه با خمیربازی  و  بازی مهارتی دست رو بینی دست رو دست