تعطیلی فعالیت های آموزشی آنلاین و آفلاین به مدت یک هفته

تعطیلی فعالیت های آموزشی آنلاین و آفلاین به مدت یک هفته

بسمه تعالی

اولیاء محترم مجتمع آموزشی پویش

باسلام ، ادب ،آرزوی تندرستی وموفقیت روزافزون فرزندانمان

بدینوسیله به استحضار می رساند باتوجه به درخواست اولیاءمحترم مبنی برخستگی دانش آموزان ، اولیاء و نیاز دانش آموزان به استراحت، این موضوع درجلسه انجمن اولیاء و مربیان و شورای مدرسه مطرح وبررسی گردید.

مقرر شد از روز شنبه99/10/27 لغایت چهارشنبه99/11/1 فعالیتهای آموزشی آنلاین و آفلاین دبستان تعطیل گردد.

از روزشنبه99/11/4کلاس های آنلاین و آفلاین با قدرت  پیگیری و ادامه می یابد.

                      باتشکر

                     مجتمع آموزشی غیردولتی پویش

گزارش تصویری