برگزاری کلاس های ورزشی آنلاین

برگزاری کلاس های ورزشی آنلاین

با عرض سلام وادب خدمت اولیای محترم دبستان پویش 
هفته گذشته فرم نظرسنجی نیم سال اول در سامانه مدرسه بارگزاری شد .
نتایج بدست آمده از این نظرسنجی حاکی از رضایت اکثریت زیاد افراد شرکت کننده در نظر سنجی است و مواردی که توسط اولیا محترم به عنوان انتقاد و یا پیشنهاد ذکر شده با حفظ اطلاعات دانش آموزان موردارزیابی قرار گرفت.
یکی از موارد پیشنهادی تغییر اجرای کلاس ورزش از افلاین به آنلاین بود که از همین هفته اجرا می شود.
با سپاس از حدود نیمی از اولیا عزیز که در نظرسنجی شرکت کرده اند انتظار داریم همه اولیا محترم با صرف حداکثر چند دقیقه در نظرسنجی ها و فعالیت های آینده شرکت نمایند .
با سپاس مسعودی 
مجتمع آموزشی پویش