جشنواره هنری درجا حرکت  کن و نقاشی بکش

*جشنواره هنری درجا حرکت  کن و نقاشی بکش*

قابل توجه دانش آموزان تمامی پایه ها

*جشنواره هنری درجا حرکت کن و نقاشی بکش*

لطفا عجله کنید و تا روز چهارشنبه 99/11/15 فیلم هایتان را  برای آقای زمانی نژاد یا خانم فرخی ارسال کرده و در مسابقه شرکت نمایید .

توضیحات خانم فرخی در ارتباط با  (جشنواره هنری درجا حرکت کن و نقاشی کن) که با اهداف ، شادی و نشاط  ، هماهنگی چشم و دست ، افزایش خلاقیت ، افزایش تمرکز ، افزایش مهارت حرکتی و پرورش تخیل برای شما دانش آموزان خلاق دبستان پویش طراحی گردیده است را در  فیلم زیر مشاهده نمایید.