برگزاری کلاس تابستانی آموزش  فوتبال

برگزاری کلاس تابستانی آموزش  فوتبال 

بسمه تعالی 

کلاس آموزش فوتبال زیر نظر آقای حسین قدسی مدرس رسمی کنفندراسیون آسیا (AFC) دارای مدرک بین المللی A برگزار می گردد.