برپایی کلاس های تابستانی آموزشی روز های یکشنبه و سه شنبه

برپایی کلاس های تابستانی آموزشی روز های یکشنبه و سه شنبه

به نام خداوند مهربان

 کلاس های تابستانی شامل کلاس های آموزشی لگو ،  رایانه ، سفالگری ، زبان انگلیسی ، رباتیک، خوشنویسی و دانش افزایی از تاریخ 97/4/10 روزهای یکشنبه و سه شنبه از ساعت 9الی 13:30 در حال برگزاری می باشد.