برگزاری جشن بزرگ الفبا پایه اول

برگزاری جشن بزرگ الفبا پایه اول 

به نام خداوند بخشنده و مهربان

جشن بزرگ الفبا با حضور نوآموزان پیش دبستان و دانش آموزان دبستان پویش با شور و شوق بسیار برگزار گردید .