سمینار آشنایی با نظام جدید تعلیم و تربیت

سمینار آشنایی با نظام جدید تعلیم و تربیت ( آشنایی با حلقه کند و کاو ) ویژه اولیاء ارجمند پایه اول

به نام خداوند علم و ادب

به اطلاع اولیاء محترم پایه اول می رساند : 

 سمینار آشنایی با نظام جدید تعلیم و تربیت ( آشنایی با حلقه کند و کاو ) برگزار می گردد.

زمان : روز سه شنبه 1400/4/29  ساعت : 18

مکان : لطفا جهت شرکت در سمینار کلیک نمایید.

اسامی شرکت کنندگان: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

enlightenedبه علت حفظ کیفیت و شیوه سمینار، این دوره با شرکت کنندگان محدود مطابق لیست زیر برگزار می گردد و دوستان دیگر هم در دوره های بعدی با برنامه ریزی و اطلاع رسانی شرکت خواهند کرد.

گزارش تصویری