سمینار آشنایی با نظام جدید تعلیم و تربیت

سمینار آشنایی با نظام جدید تعلیم و تربیت ( آشنایی با حلقه کند و کاو ) ویژه اولیاء ارجمند پایه های دوم و سوم

به نام خداوند علم و ادب

به اطلاع اولیاء محترم پایه پایه های دوم و سوم می رساند : 

 سمینار آشنایی با نظام جدید تعلیم و تربیت (آموزش در حلقه کند و کاو ) برگزار می گردد.

زمان : روز چهارشنبه 1400/5/20  ساعت : 17:30

مکان : لطفا جهت شرکت در سمینار کلیک نمایید.

 

گزارش تصویری