برگزار ی جشن اسباب به مناسبت روز دانش آموز

برگزاری جشن اسباب به مناسبت روز دانش آموز

به نام خداوندد بخشنده مهربان

به مناسبت روز دانش آموزان ، عزیزان پایه های پیش دبستان تا چهارم یک روز بیادماندنی و شاد  جشن اسباب بازی را در کنار یکدیگر سپری  کردند. باسپاس از سرکار خانم رحیمی معاونت محترم انضباطی.