انجام تست قند خون ناشتا به مناسبت روز  جهانی دیابت

انجام تست قند خون ناشتا به مناسبت روز  جهانی دیابت

باسلام
به مناسبت روز جهانی دیابت ۱۲۰ نفر ازدانش آموزان که ۸۰ درصد خودشان کاندید شدند و ۲۰ درصد بصورت رندوم از افرادی که شاخص توده بدنی آنها یا بالای نمودار رشد ویا زیر نمودار رشد بودند انتخاب شدند . ۱۰ نفر از اولیای محترم و۱۰ نفر از همکاران مجتمع پویش مورد ارزیابی تست قند خون ناشتا قرار گرفتند. از ۱۲۰ نفر ۸ دانش آموز جهت تست مجدد وپیگیری های بعدی اطلاع رسانی خواهد شد.با تشکر از همکاری اولیا ودانش آموزان و سر کار خانم دکتر اردانی که اولیای دانش آموز توفیق پور پایه ششم می باشند و با تشکر از مجتمع پویش جهت برگزاری این برنامه مفید در روز جهانی دیابت. 
با تشکر (مربی بهداشت مجتمع پویش : ناهید گوران