بازدید اعضای شورای دانش آموزی از شهر کتاب به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی

بازدید اعضای شورای دانش آموزی از شهر کتاب به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی

به نام خداوند بخشنده مهربان
به اطلاع اولیای محترم می رساند اعضای شورای دانش آموزی بعد از جلسه اولین فعالیت گروهی و بازدید خود را شروع کردند.این برنامه بازدید از شهر کتاب یوسف آباد بود که این دانش آموزان از کلیه محصولات و کتابهای مختلف و ابزارهای مختلف بازدید کردند و قیمت ها و کیفیت ها و موضوعات مختلف را با یکدیگر بحث و با مسئولین این مکان صحبت های ارزنده ای را کردند و به زودی به اطلاع دانش آموزان خواهند رساند.در این برنامه از مسئول سرای محله ی یوسف آباد نیز دعوت شده بود و در این مکان بین دانش آموزان اعضای شورای دانش آموزی مجتمع پویش حضور داشتند و به سوالات و خواسته های دانش آموزان پاسخ دادند و یادداشت کردند برای رسیدگی بهتر و تغییرات به نفع نیاز دانش آموزان و کودکان نوجوانان.عکس های بیشتر از این برنامه همراه به مسئولین به زودی در کانال مجتمع پویش قرار خواهد گرفت.
واحد پرورشی و تربیتی مجتمع پویش

گزارش تصویری