اطلاعیه  برگزاری جشنواره دست سازه های یلدا

اطلاعیه  برگزاری جشنواره دست سازه های یلدا

بسمه تعالی

باسلام

لازم به ذکر است بر روی آثار نام خود را حتما به صورت یک کارت کوچک که مشخصات دانش آموز بر روی آن هست درج نمایید و به روابط عمومی مجتمع پویش و یا مربی کلاس تحویل دهید تا اثر را در مکان جشنواره قرار دهند . جشنواره در کنار نمایشگاه یلدا  در مدرسه برگزار می گردد.
واحد پرورشی و تربیتی مجتمع پویش