روز کودک بر کودکان ایران زمین مبارک

روز کودک بر کودکان ایران زمین مبارک

به نام خداوند مهربانی

دل کودک، حتی از آب چشمه زلال تر است. کافی است برای فتح قله های محبت آنان، تنها یک بار مقابل دل های بی ریایشان بایستید و با مهربانی بگویید: سلام! با یک تبسم می شود در دل هایشان ماندگار شد. راه رسیدن به قلب صافشان کوتاه است.

کودکان، با بازی هایشان زندگی می کنند، ولی زندگی آنها را بازی نمی دهد؛

 چنان به خاطر یک حرف ساده و اتفاق پیش پاافتاده از ته دل می‌خندند که گویا خنده‌دارترین حرف دنیا و اتفاق دنیا را دیده و شنیده‌اند.

به بزرگ‌ترین شیطنت‌های یواشکی‌شان دقت کرده‌اید؟ یک مداد دست گرفتن و یک گوشه قایم شدن و نقاشی کشیدن روی دیوار!

به دلخوری‌هایشان توجه کرده‌اید؟ در اوج دلخوری با یک نوازش و یک دوستت دارم کوچولو، شما را می‌بخشند و از آن به بعد واقعاً از ته دل همه‌چیز را فراموش می‌کنند.

کودکی با همه غفلت‌ها و سادگی‌هایش، دنیایی عجیب دوست‌داشتنی و رشک برانگیز است

کاش می شد همیشه کودک ماند!

به مناسبت روز کودک (16مهرماه) فعالیت های هدفمندی تعریف شده است که از همه دانش آموزان دلبندمان و اولیاء گرامی می خواهیم در این روز بیاد ماندنی شرکت کنند.

http://pooyeshschool.ir/cache/gallery/99-1400/parvareshi/koodak/2.jpg

http://pooyeshschool.ir/cache/gallery/99-1400/parvareshi/koodak/1.jpg

http://pooyeshschool.ir/cache/gallery/99-1400/parvareshi/koodak/5.jpg

http://pooyeshschool.ir/cache/gallery/99-1400/parvareshi/koodak/6.jpg

http://pooyeshschool.ir/cache/gallery/99-1400/parvareshi/koodak/7.jpg

http://pooyeshschool.ir/cache/gallery/99-1400/parvareshi/koodak/3.jpg

کارهای زیبای خود را برای معلمان عزیزتان ارسال نمایید.

اهمیت کودکان و نحوه رفتار با کودکان

گزارش تصویری