گزارش تصویری  کلاس های ورزشی تابستانی

گزارش تصویری کلاس های ورزشی تابستانی

افتتاحیه پایگاه بزرگ ورزشی تابستانه پویش

با لطف پروردگار و همکاری اولیاء عزیز کلاس های تابستانی فوتبال و شنا  در حال برگزاری می باشد . 

[۱۲:۳۶، ۹/۷/۲۰۱۹] یافاطمه الزهرا (س): با سلام طرح درس کلاس شنا در سطوح ۱تا ۶ به شرح زیر ارائه میگردد.
در ادامه اسامی بچه ها در سطح مربوطه اعلام میشود.
سطح ۱: آشنایی با آب، فلوتینگ ، سر خوردن ، پا دوچرخه ۵۰ درصد

سطح ۲: کرال سینه ۵۰درصد ، پا دو چرخه کامل

سطح ۳: کرال سینه ۱۰۰درصد، پا دو چرخه کامل

سطح ۴: کرال سینه بدون نقص ، پای کرال پشت

سطح ۵: کرال سینه کامل بدون نقص، کرال پشت ۵۰درصد 

سطح ۶: کرال سینه کامل ، کرال پشت کامل


برای تعدادی محدودی از بچه ها که موارد گفته شده را از قبل فرا گرفته اند رفع اشکال و آموزش تکنیک های برتر ، شنا قورباغه و پروانه در دستور کار گنجانده شده است.

آوردن شربت خاکشیر آبلیمو ، تخم شربتی توصیه می گردد .

بااحترام

علی زمانی نژاد _ دبیر تربیت بدنی

مجتمع آموزشی پویش