ثبت نام کتب درسی پایه اول

ثبت نام کتب درسی پایه اول

به اطلاع کلیه اولیا محترم دانش آموزان پایه اول می رساند :  

جهت ثبت نام کتاب های درسی فرزندتان تا تاریخ 98/6/5 به سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی به آدرس www.irtextbook.ir مراجعه نمایید.

در هنگام ثبت نام شناسنامه دانش آموز ( کدملی و 6 رقم سمت راست سریال شناسنامه ) و کارت بانکی ( رمز دوم داشته باشد) به همراه داشته باشید.

با احترام

مجتمع آموزشی پویش