اطلاعیه زمانبندی سایز بندی و دریافت لباس فرم

اطلاعیه زمانبندی سایز بندی و دریافت لباس فرم

باسلام 

به اطلاع اولیا محترم می رساند :

روز های توزیع لباس فرم دانش آموزان به ترتیب زیر می باشد:

روز شنبه 98/5/26 : پایه ششم 

روز یکشنبه 98/5/27 : پایه پنجم 

روز دوشنبه 98/5/28 : پایه چهارم

روز چهارشنبه 98/5/29 : پایه دوم و سوم

روز شنبه 98/6/2 :  پایه اول

روز یکشنبه 98/6/3 : پایه پیش دبستان

روز دوشنبه 98/6/4 : پایه پیش دبستان و اول

  اولیا محترم جهت سایز بندی ودریافت لباس فرم مدرسه از ساعت 8:30 صبح الی 12 به دبستان مراجعه نمایند.

باسپاس

دفتر دبستان پسرانه غیردولتی پویش