لیست لوازم التحریر پایه های پیش دبستان تا چهارم سال تحصیلی 99-98

لیست لوازم التحریر پایه های پیش دبستان تا چهارم سال تحصیلی 99-98

به نام خداوند بخشنده و مهربان

اولیا محترم پایه های پیش دبستان تا چهارم

باسلام 

احتراما لیست لوازم التحریر دانش آموزان خدمتتان تقدیم می گردد.

باتشکر

 لیست لوازم التحریر پایه پیش دبستان

http://pooyeshschool.ir/cache/gallery/98-99/tahrir/p/l.pdf

لیست وسایل مورد نیاز کلاس هنر پایه پیش دبستان

http://pooyeshschool.ir/cache/gallery/98-99/tahrir/p/h.pdf

 لیست لوازم التحریر پایه اول

http://pooyeshschool.ir/cache/gallery/98-99/tahrir/1/l.pdf

لیست وسایل مورد نیاز کلاس هنر پایه اول

http://pooyeshschool.ir/cache/gallery/98-99/tahrir/1/h.pdf

 لیست لوازم التحریر پایه دوم

http://pooyeshschool.ir/cache/gallery/98-99/tahrir/2/l2.pdf

لیست وسایل مورد نیاز کلاس هنر پایه دوم

http://pooyeshschool.ir/cache/gallery/98-99/tahrir/2/h2.pdf

 لیست لوازم التحریر پایه سوم

http://pooyeshschool.ir/cache/gallery/98-99/tahrir/3/L.pdf

لیست وسایل مورد نیاز کلاس هنر پایه سوم

http://pooyeshschool.ir/cache/gallery/98-99/tahrir/3/H.pdf

 لیست لوازم التحریر پایه چهارم

http://pooyeshschool.ir/cache/gallery/98-99/tahrir/4/L4.pdf

لیست وسایل مورد نیاز کلاس هنر پایه چهارم

http://pooyeshschool.ir/cache/gallery/98-99/tahrir/4/H4.pdf

گزارش تصویری