اطلاعیه ثبت نام ناهار و سرویس سال تحصیلی99-98

اطلاعیه ثبت نام ناهار و سرویس سال تحصیلی99-98

باسلام

به اطلاع اولیا محترم تمامی پایه ها می رساند جهت ثبت نام ناهار و سرویس از روز شنبه 98/6/2 لغایت روز چهارشنبه 98/6/6 از ساعت 8:30 الی12 به مدرسه مراجعه نمایید.

باتشکر 

مجتمع آموزشی غیر دولتی پویش