برنامه زمانبندی جلسات معارفه اولیا محترم و آموزگاران

برنامه زمانبندی جلسات معارفه اولیا محترم و آموزگاران

به نام خداوند بخشنده مهربان

باسلام خدمت اولیا محترم

جلسات معارفه آموزگاران فرزندتان به ترتیب زیر می باشد .لطفا طبق کلاس بندی فرزندتان در جلسه حضور بهم رسانید.

پایه اول : روز های سه شنبه 98/6/26 و چهارشنبه 98/6/27 : طبق زمانبندی اعلام شده 

پایه دوم : روز یکشنبه 98/6/24 ساعت 10 الی 11

پایه سوم : روز سه شنبه 98/6/26 ساعت 10 الی 11

پایه چهارم : روز دو شنبه 98/6/25 ساعت 10 الی 11

پایه پنجم : روز چهارشنبه 98/6/27 ساعت 10 الی 11

پایه ششم : روز چهار شنبه 98/6/27 ساعت 10 الی 11