یک روز شاد و دلنشین در کنار سفره هفت سین

یک روز شاد و دلنشین در کنار سفره هفت سین

دانش آموزان پایه پیش دبستان در کنار مربیان خود پای سفره یلدا روز شادی را سپری نمودند.