اطلاعیه زمانبندی توزیع کتب درسی ،کاربرگ های آموزشی و اعلان برنامه های آموزشی

اطلاعیه زمانبندی توزیع کتب درسی ،کاربرگ های آموزشی و اعلان برنامه های آموزشی 

                                                                                                                                            به نام خدا
اولياي گرامي
باسلام وارزوي سلامتي وتوفيق روزافزون براي شما وفرزند عزيزتان ،باتوجه به نزديك شدن اغاز سال تحصيلي ،خواهشمنداست باحفظ رعايت مساىل بهداشتي وايمني واستفاده ازماسك ،بهمراه فرزندتان درجلسه ايي كه طبق جدول زير تشكيل مي گرددحضور بهم رسانيد.
برنامه جلسه :اعلان برنامه هاي سال تحصيلي
توزيع كتب درسي وكاربرگ هاي تهيه شده 
مكان :حياط دبستان با رعايت فاصله اجتماعي
تاریخ : چهارشنبه 99/06/12
*پایه ششم :ساعت ٨تا٩صبح
* پایه پنجم : ساعت٩/٣٠تا١٠/٣٠
* پایه چهارم : ساعت ١٥تا١٦
* پایه سوم : ساعت١٦/٣٠تا١٧/٣٠
* پایه دوم : ساعت١٨تا١٩


**تاكيد ميشود هركلاس درساعت تعيين شده مربوط به همان پايه شركت نمايند .

شهریور 99

مجتمع آموزشی پویش

http://pooyeshschool.ir/cache/gallery/99-1400/PDF/KETAB.pdf
 

گزارش تصویری