برگزاری کلاس های مکمل ریاضی پایه پنجم و ششم

برگزاری کلاس های مکمل ریاضی پایه پنجم و  ششم

به نام خداوند علم و ادب

برنامه و اهداف کلاس های مکمل ریاضی پایه های پنجم و  ششم به شرح زیر می باشد.

سرفصل کلاس مکمل ریاضی پایه های پنجم و  ششم

گزارش تصویری