امکانات مدرسه

نگاهی به برخی امکانات وبرنامه های مدرسه :
1. ارائه برنامه سالانه مدرسه در غالب روزنگار وتقویم اجرایی در ابتدای سال تحصیلی واصرار بر اجرای دقیق برنامه ارائه شده
2. تنها مدرسه در منطقه 6 تهران که دارای شعبه کانون زبان ایران می باشیم ودانش آموزان این مدرسه در ساعت برنامه درسی از آموزش زبان انگلیسی با توجه به سطوح قبولی در کانون زبان ایران بهره مند می شوند
3. پذیرفته شدن حدود 40درصد خروجی های پایه ششم در مدارس استعدادهای درخشان (تیز هوشان )ومدارس برتر شهر تهران
4. آموزش رشته های ورزشی در سالن های اختصاصی بیرون از مدرسه (تمام ساعات ورزش)برای هر کلاس به صورت جداگانه شامل :
ژیمناستیک ورزش های توپی (فوتبال -والیبال -بسکتبال) آمادگی جسمانی
5. توجه به بهداشت روان دانش آموزان در این گروه سنی و ایجاد محیطی جذاب وشاد وآموزش مهارت های زندگی و توجه به ایجاد خلاقیت در دانش آموزان
6. ارائه کتب کمک آموزشی که محتوای آن توسط مجموعه پویش طراحی گردیده است وبرگزاری آزمون های پیشرفت تحصیلی مدون واعلام نتایج تحلیلی آن
7. طراحی حداقل 10صفحه پلی کپی در هفته وارائه پیک پویش به صورت هفتگی و برگزاری جلسات رفع اشکال درسی در هر کلاس
8. برگزاری کلاس های آموزش رایانه در سایت مجهز مدرسه واجرای فرایند آموزش رایانه از پایه پیش دبستان تا ششم
9. آموزش دروس فوق برنامه شامل قرآن کریم ،خوشنویسی-نقاشی ،کتابخوانی،رایانه ،مهارت های ورزشی توسط مربیان متخصص به جز معلمین پایه هر کلاس
10. جلسات مشاوره فردی ،گروهی و خانوادگی وپایش رفتاری دانش آموزان و ارائه راهکار وراهنمایی توسط روان شناس متخصص مدرسه
11. برگزاری اردو های علمی تفریحی هدف دار برای هرپایه با توجه به موضوعات درسی
12. انجام معاینات پزشکی دانش آموزان توسط اولیا پزشک ویاپزشکان متخصص دیگر وارائه گزارش به اولیا جهت پیگیری های بیشتر
13. آموزش لگو ورباتیک مخصوص پایه های پیش دبستان واول توسط شرکت لگوی آموزشی
14. آموزش های فرایند محور و آموزش از طریق بازی (روش منتسوری)در پایه پیش دبستان
15. مدرسه دارای آزمایشگاه مجهز به کیت های آموزشی مخصوصِ ابتدایی و تجهیزات سمعی بصری برای کلیه کلاس ها و دارای اتاق هوشمند می باشد.
16. مدرسه دارای دو حیاط جداگانه می باشد که پایه های اول تا چهارم را با پایه های پنجم وششم تفکیک می کند وبه منظور آسیبب ندیدن عزیزانمان کف هر دو حیاط توسط کف پوش های مخصوص پوشیده شده است
17. تهیه غذای گرم وبهداشتی از مواد اولیه مرغوب در آشپز خانه مدرسه وسرو غذا در سالن غذا خوری مدرسه