به نام خدا

سرکار خانم مریم اکبری مشاور دبستان پویش در این روز ها در کنار شما هستند تا با برگزاری آموزش های مهارت زندگی  بتوانیم مشکلات تحصیلی و رفتاری دانش آموزان را به سهولت مرتفع کنیم. جهت مشاهده بر روی هر کدام از عناوین کلیک نمایید.

جهت مشاهده برنامه آموزش مهارت های زندگی برای والدین لطفا کلیک نمایید.

جهت مشاهده برنامه آموزش مهارت های زندگی برای دانش آموزان لطفا کلیک نمایید.

جهت مشاهده فیلم های مشاوره لطفا کلیک نمایید.

جهت مشاهده کتاب های معرفی شده توسط مشاور دبستان لطفا کلیک نمایید.

گزارش تصویری