منو غذا


برنامه غذایی هفته آخرمهر ماه
روز شنبه 98/7/27 : اربعین حسینی ( تعطیل)
روز یکشنبه98/7/28 : ماکارانی + ماست
روز دوشنبه 98/7/29 : کباب کوبیده + دوغ
روز سه شنبه 98/7/30 : ساندویچ مرغ + دوغ
روز چهارشنبه 98/8/1 : باویشگا + ماست

گزارش تصویری