برنامه غذایی هفته سوم آذر ماه
روزشنبه ۹۷/۹/17 : لوبیا پلو + سالاد شیرازی 
روز یکشنبه ۹۷/۹/18 : چلوکباب کوبیده + دوغ 
روز دوشنبه ۹۷/۹/19 : شنیسل با دورچین +سوپ
روز سه شنبه ۹۷/9/20 : پلو و خورشت قیمه سیب زمینی + ماست 
روز چهارشنبه ۹۷/۹/21 : مرغ سوخاری + سیب زمینی سرخ شده و هویج پخته