منو غذا


برنامه غذایی هفته اول اسفند ماه
روز شنبه ۹۷/۱۲/۴ : ماکارانی +ماست
روز یکشنبه ۹۷/۱۲/۵ : جوجه کباب + ژله
روز دوشنبه ۹۷/۱۲/۶: کتلت گوشت +سوپ 
روز سه شنبه ۹۷/۱۲/۷ : پلو و خورشت قیمه سیب زمینی +ماست
روز چهارشنبه ۹۷/۱۲/۸ : ساندویچ مرغ +دوغ

گزارش تصویری