آموزش زبان انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی یکی از مهمترین فعالیت ها در مجتمع آموزشی پویش می باشد

 با توجه به استقرار مرکز یوسف آباد کانون زبان ایران در این مجتمع محوریت آموزش زبان انگلیسی براساس دوره های تعریف شده کانون زبان ایران می باشد.

 

سطوح آموزشی
سطوح آموزشی بخش نوجوانان در کانون زبان ایران به شرح پایین صفحه می باشد

ارزشیابی

نحوه ارزشیابی به شرح زیر می باشد:

فعالیت کلاسی شامل:

 • توانایی شنیدن ۱۵%
 • توانایی صحبت کردن ۱۵%
 • توانایی خواندن ۱۵%
 • توانایی نوشتن ۱۵%
 • امتحان پایان ترم ۳۰%
 • کوئیز اول و دوم ۱۰%

موارد فوق در مجموع ۱۰۰% نمره نهایی را تشکیل می دهد.

آزمون ها
در هر دوره آزمونهایی به شرح زیر برگزار می گردد:

 • کوئیز اول: بر اساس جدول زمانی و توسط مدرس اعلام می گردد.
 • کوئیز دوم: بر اساس جدول زمانی و توسط مدرس اعلام می گردد.
 • امتحان پایان ترم: آخرین جلسه هر دوره

لازم به ذکر است کلیه امتحانات به صورت کتبی برگزار می گردد.

مواد آموزشی
مواد آموزشی نوجوانان شامل کتب زیر می باشد.

 • English Time 3
 • Magic Time
 • nglish Time 1
 • nglish Time 2
 • English Time 4
 • English Time 5
 • English Time 6
 • مدت دوره و تعداد جلسات
  یک ترم آموزشی شامل ۲۰ جلسه آموزشی و یک جلسه امتحان پایان ترم که زمان هر جلسه ۹۰ دقیقه می باشد.

ترم های آموزشی زبان  کانون زبان ایران ترم زمستان 98 به شرح زیر خدمتتان اعلان می گردد.

 

ردیف

نام استاد

سطوح

محل برگزاری

طبقه

1

سرکار خانم تهرانی

RUN4

کلاس 5/2

طبقه سوم

2

سرکار خانم خالقی

RUN3

کلاس 5/1

طبقه سوم

3

جناب آقای خاسمی

RAN1

کلاس 6/1

طبقه سوم

4

جناب آقای حلی

REACH1

کلاس 6/2

طبقه سوم

5

جناب آقای یوسفی

RACE4

کلاس 4/2

طبقه دوم

6

سرکار خانم گلخوب

RUN2

کلاس4/1

طبقه دوم

7

جناب آقای نوبهار

RACE3

سایت

طبقه دوم

8

جناب آقای یاوری

STEP UP4-B

کلاس اول

طبقه دوم

گزارش تصویری