آموزش زبان انگلیسی

به نام خداوند علم و ادب

آموزش زبان انگلیسی یکی از مهمترین فعالیت ها در مجتمع آموزشی پویش می باشد .

پایه های پیش دبستان ، اول ، دوم و سوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پایه های چهارم ، پنجم و ششم 

با توجه به استقرار مرکز یوسف آباد کانون زبان ایران در این مجتمع محوریت آموزش زبان انگلیسی براساس دوره های تعریف شده کانون زبان ایران می باشد.

سطوح آموزشی
سطوح آموزشی بخش نوجوانان در کانون زبان ایران به شرح پایین صفحه می باشد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارزشیابی

نحوه ارزشیابی به شرح زیر می باشد:

فعالیت کلاسی شامل:

 • توانایی شنیدن ۱۵%
 • توانایی صحبت کردن ۱۵%
 • توانایی خواندن ۱۵%
 • توانایی نوشتن ۱۵%
 • امتحان پایان ترم ۳۰%
 • کوئیز اول و دوم ۱۰%

موارد فوق در مجموع ۱۰۰% نمره نهایی را تشکیل می دهد.

آزمون ها
در هر دوره آزمونهایی به شرح زیر برگزار می گردد:

 • کوئیز اول: بر اساس جدول زمانی و توسط مدرس اعلام می گردد.
 • کوئیز دوم: بر اساس جدول زمانی و توسط مدرس اعلام می گردد.
 • امتحان پایان ترم: آخرین جلسه هر دوره

لازم به ذکر است کلیه امتحانات به صورت کتبی برگزار می گردد.

مواد آموزشی
مواد آموزشی نوجوانان شامل کتب زیر می باشد.

 • English Time 3
 • Magic Time
 • nglish Time 1
 • nglish Time 2
 • English Time 4
 • English Time 5
 • English Time 6
 • مدت دوره و تعداد جلسات
  یک ترم آموزشی شامل ۲۰ جلسه آموزشی و یک جلسه امتحان پایان ترم که زمان هر جلسه ۹۰ دقیقه می باشد.