کانون زبان ایران شعبه یوسف آباد

بسمه تعالی

با عرض سلام و احترام

ترم های آموزشی زبان  کانون زبان ایران ترم بهار 98 به شرح زیر خدمتتان اعلان می گردد.

 

ردیف

نام استاد

سطوح

محل برگزاری

طبقه

1

سرکار خانم تهرانی

RUN1

کلاس 1/5

طبقه سوم

2

سرکار خانم خالقی

RUN2

کلاس 2/5

طبقه سوم

3

جناب آقای خاسمی

RACE3

کلاس 1/6

طبقه سوم

4

سرکار خانم حاجی

RUN4

کلاس 2/6

طبقه سوم

5

سرکار خانم رضایی

STEP UP1-A

کلاس 1/2

طبقه دوم

6

سرکار خانم یادسار

STEP UP1-B

کلاس2/2

طبقه سوم

7

سرکار خانم یادسار

STEP UP4-A

کلاس1/3

طبقه سوم

8

سرکار خانم خسروی

STEP UP4-B

کلاس 2/3

طبقه سوم

9

جناب آقای فرد

MOVE UP4

کلاس 1/4

طبقه سوم

10

سرکار خانم گلخوب

RACE1

کلاس 2/4

طبقه سوم

11

سرکار خانم رضایی

MOVE UP1

کلاس سایت

طبقه سوم

12

سرکار خانم سلیمان

RACE2

کلاس طبقه 1

طبقه اول

13

سرکار خانم علیمردانی

RACE4

دفتر مدیریت

طبقه اول