کارگاه خلاقیت و بازی های فکری

بسمه تعالی
اهداف برگزاری کارگاه خلاقیت و بازی های فکری در مجتمع آموزشی پویش :
۱_ایجاد محیطی با نشاط جهت بروز قابلیت ها و استعدادهای دانش آموزان
۲_تقویت اعتماد به نفس فرزندان در گروه همسالان 
۳_همسویی با روش های نوین آموزشی در دنیا و برنامه های آموزش و پرورش کشورمان 
۴_پیشگیری از دچار شدن دانش آموزان به اختلالات شایع یادگیری
۵_تقویت استعداد تحلیلی دانش آموزان به منظور موفقیت در آزمون های ورودی مدارس استعدادهای درخشان و برتر

آنچه در کارگاه خلاقیت و بازی های فکری پویش اتفاق می افتد :
در این کارگاه دانش اموزان بصورت گروهی دور هم می نشینند و به کمک یکدیگر یک بازی فکری و هدفدار را انجام می دهند که این باعث بروز و رشد استعدادهای انها در گروه همسالان می شود و اعتماد به نفسشان افزایش می یابد .
فرزندان عزیزمان در این کارگاه ها بازی هایی انجام می دهند که در انها موارد زیر تقویت شود:
حافظه دیداری 
حافظه شنیداری 
دقت دیداری 
دقت شنیداری
هماهنگی دست و چشم 
و سایر مواردی که یک دانش اموز نیاز دارد تا دچار اختلالات یادگیری نشود ودر عین حال اوقات با نشاطی را سپری می کند.

http://pooyeshschool.ir/cache/gallery/98-97/khalaghiyat/50e7658ebf8756c6319a2aaeeaafa41a.jpg

http://pooyeshschool.ir/cache/gallery/98-97/khalaghiyat/51c05d622d8582ea64901e1900db14ad.jpg

http://pooyeshschool.ir/cache/gallery/98-97/khalaghiyat/485a7ee5dd494f1edd2db032f67b24a1.jpg

http://pooyeshschool.ir/cache/gallery/98-97/khalaghiyat/fac45d2905fdff65929eb0a850e1ffb1.jpg

گزارش تصویری