برگزاری کلاس های آموزشی مجازی در Adobe connect

باسلام

به اطلاع اولیاء محترم و دانش آموزان عزیز می رساند : 

کلاس های آموزش مجازی در  Adobe connect به تفکیک هر کلاس برگزار می گردد.

پایه پیش دبستان

http://45.129.37.214/preschool

کلاس اول ستاره خانم رحمتی

http://45.129.37.214/rahmati

کلاس اول خورشید خانم بشیری

http://45.129.37.214/bashiri

کلاس اول ماه خانم خجسته

http://45.129.37.214/khojaste

کلاس 2/1 خانم الماسی

http://45.129.37.214/almasi

کلاس 2/2 خانم علیزاده

http://45.129.37.214/alizade

کلاس 3/1 خانم قربان پور

http://45.129.37.214/ghorbanpour

کلاس 3/2 خانم توکلی

http://45.129.37.214/tavakoli

کلاس 4/1 خانم طهماسبی

http://45.129.37.214/tahmasebi

کلاس 4/2 خانم قاسم زاده

http://45.129.37.214/ghasemzade

کلاس 5/1

http://45.129.37.214/fifth1
کلاس 5/2

http://45.129.37.214/fifth2
کلاس 6/1

http://45.129.37.214/sixth1
کلاس 6/2

http://45.129.37.214/sixth2

راهنمای ورود دانش آموزان

http://pooyeshschool.ir/cache/gallery/98-99/adobeconnect/b44d1b292b04c2e90014475ee6053c52.pdf