تکمیل ظرفیت پایه اول دبستان پویش

yesضمن عذرخواهی از والدین محترمی
 که پیش ثبت نام انجام داده اند ،
 ظرفیت ثبت نام  پایه اول سال تحصیلی
1401-1402 تکمیل می باشد. yes