جهت دانلود فونت فارسی (ادوب کانکت) کلیک کنید

                                                   (رفع مشکل تایپ فارسی در ادوب کانکت)

                                                   فونت فارسی ادوب کانکت

 

لینک مربوط به جلسات دبستان غیردولتی پویش

online.pooyeshschool.ir/meeting-room


 

دانش آموزان عزیز حهت ورود به کلاس های آنلاین addobe conect روی لینک های زیر کلیک کنید.yesyes


mailپیش دبستان(باران) سرکار خانم دهقان و سرکارخانم فرخی

online.pooyeshschool.ir/baran


mailپایه اول ( اول ستاره ) سرکار خانم موذنی

 online.pooyeshschool.ir/aval-setareh


mailپایه اول ( اول خورشید ) سرکار خانم سلامت

 online.pooyeshschool.ir/aval-khorshid


mailپایه اول ( اول ماه ) سرکار خانم دهداری

online.pooyeshschool.ir/aval-maah


mailپایه دوم ( کلاس 2/1 ) سرکار خانم عبدی پور

 online.pooyeshschool.ir/class2-1


mailپایه دوم ( کلاس 2/2 ) سرکار خانم عربلو

online.pooyeshschool.ir/class2-2


mailپایه سوم ( کلاس 3/1 ) سرکار خانم توکلی

online.pooyeshschool.ir/class3-1


mailپایه سوم ( کلاس 3/2 ) سرکار خانم عباس زاده

online.pooyeshschool.ir/class3-2


mailپایه سوم ( کلاس 3/3 ) سرکار خانم مهدی زاده

online.pooyeshschool.ir/class3-3


mailپایه چهارم ( کلاس 4/1 ) سرکار خانم طهماسبی

online.pooyeshschool.ir/class4-1


mailپایه چهارم ( کلاس 4/2 ) سرکار خانم یادگاری

online.pooyeshschool.ir/class4-2


mailپایه پنجم ( کلاس 5/1 ) 

online.pooyeshschool.ir/class5-1


mailپایه پنجم ( کلاس 5/2 )  

online.pooyeshschool.ir/class5-2


mailپایه ششم ( کلاس 6/1 ) 

online.pooyeshschool.ir/class6-1


mailپایه ششم ( کلاس 6/2 )  

online.pooyeshschool.ir/class6-2


کلاسهای فبک (فلسفه برای کودک) پایه اول

 

فبک اول ستاره 

online.pooyeshschool.ir/fabak-setareh


فبک اول ماه

online.pooyeshschool.ir/fabak-maah


فبک اول خورشید

online.pooyeshschool.ir/fabak-khorshid
اولیا محترم و دانش آموزان عزیز جهت دانلود برنامه addobe conect روی لینک های زیر کلیک کنید.

نسخه ios

https://itunes.apple.com/us/app/adobe-connect/id430437503?mt=8

نسخه android

http://dl.tehranserver.ir/adobeconnect/Adobe_Connect_meeting_application/Adobe%20Connect_v2.6.9.apk

نسخه windows

http://dl.tehranserver.ir/adobeconnect/ConnectAppSetup2020_1_5.exe