فرم پیش ثبت نام 1403/1404

فرم پیش ثبت نام 1403/1404

جهت ثبت نام پایه اول سال تحصیلی 1404-1403 از متولدین سال 1396 و نیمه اول سال 1397 ثبت نام به عمل می آید.

جهت ثبت نام پایه پیش دبستان سال تحصیلی 1404-1403 از متولدین سال 1397 و نیمه اول 1398 ثبت نام به عمل می آید.

 

 

 

نام دانش آموز خود را بنویسید.

لطفا شغل خود را به طور کامل نوشته و از بکار بردن کلماتی مانند:آزاد ، کارمند و ... خوداری نمایید.

لطفا شغل خود را به طور کامل نوشته و از بکار بردن کلماتی مانند:آزاد ، کارمند و ... خوداری نمایید.

این قسمت برای دانش آموزانی که قصد ثبت نام در میان پایه(دوم تا ششم) را دارند، الزامی می باشد.