فرم پیش ثبت نام 1403/1402

فرم پیش ثبت نام 1403/1402

 

ضمن عذرخواهی از اولیا محترمی که فرم پیش ثبت نام تکمیل نموده اند ، بدینوسیله اعلام می گردد. 

 

ظرفیت ثبت نام پایه پیش دبستان و پایه اول و پایه دوم تکمیل گردیده است.

 

نام دانش آموز خود را بنویسید.

لطفا شغل خود را به طور کامل نوشته و از بکار بردن کلماتی مانند:آزاد ، کارمند و ... خوداری نمایید.

لطفا شغل خود را به طور کامل نوشته و از بکار بردن کلماتی مانند:آزاد ، کارمند و ... خوداری نمایید.

این قسمت برای دانش آموزانی که قصد ثبت نام در میان پایه(دوم تا ششم) را دارند، الزامی می باشد.