هدیه های آسمان پنجم

به نام خداوند علم و ادب

محتوا های آموزشی زیر توسط جناب آقای محرابی جهت یادگیری بهتر شما دانش آموزان تهیه گردیده است.

  درس 3

درس 4 : از نوزاد بپرسید.

درس 6 : مال مردم

درس 7 :رنگین کمان جمعه