جلسه بلوغ با حضور خانم دکتر سحرسلطانی

بلوغ واژه ایست که به تحول در جنبه های جسمانی و روانی هر فرد اشاره دارد . به همین دلیل ورود به این مرحله از زیستن ، تمامی ابعاد زندگی هر فردی را تحت الشعاع قرار می دهد . برای اینکه والدین بدانند در این دوران ، نوع برخورد
 با فرزندشان چگونه باشد، باید پیش از ورود فرزند به این مرحله ، سطح آگاهی خود را بالاببرند .
 به همین منظور وبینار بلوغ با حضور خانم دکتر سحر سلطانی در روز جمعه مورخ ۱۷ دی ماه و در ساعت۱۰:۳۰ صبح برگزار خواهد شد