تبریک میلاد حضرت رسول ( ص ) و امام جعفر صادق ( ع )

میلاد با سعادت پیامبر خاتم حضرت محمد مصطفی ( ص ) و امام جعفر صادق (ع) مبارک باد