انتخابات انجمن اولیا و مربیان

از آنجایی که خانواده اولین رکن آموزش و مدرسه دومین خانه ی امن هر کودکی محسوب می شود، نقش مدرسه و آموزگاران در زندگی و شخصیت سازی هر کودک و نوجوان بسیار مؤثر بوده و این دو رکن اصلی در تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان محسوب می شوند ، به همین دلیل تشکیل انجمن اولیا و مربیان یکی از بهترین فرصت ها جهت تعامل مناسب و مفید اعضای مدرسه و والدین دانش آموزان میتواند باشد.

هر ساله در مدرسه ی پویش، جلسه ی انتخابات انجمن اولیا و مربیان با حضور مدیریت ، معاونین مدرسه و والدین دانش آموزان با توجه به اهداف این انجمن به منظور بهبود عملکرد اجرایی و آموزشی مدرسه و دانش آموزان در تاریخ و روز معین برگزار می گردد. امسال نیز این جلسه در روز دوشنبه مورخ 25/07/1401 از ساعت 30/15 الی 30/16 با حضور اکثریت اولیا برگزار شد.

در این جلسه بعد از صحبت های مدیریت مجموعه جناب آقای مسعودی ، گزارش مسئول دپارتمان زبان سرکار خانم عباسی و صحبت های جناب آقای سلیمانی رئیس انجمن اولیا و مربیان سال گذشته در خصوص فعالیت های انجمن ، از اولیای محترم در خواست شد تا برای عضویت در انجمن ، اولیا و مربیان مدرسه داوطلب شوند.

15 نفر از اولیا گرامی داوطلب عضویت در انجمن بودند که اولیای محترم حاضر در جلسه افراد زیر را به ترتیب به عنوان اعضای اصلی و اعضای علی البدل انتخاب نمودند.

اعضای اصلی

  1. جناب آقای قادری پدر دانش آموز شروین قادری پایه دوم

  2. جناب آقای سلیمانی پدر دانش آموز سام سلیمانی پایه چهارم

  3. سرکار خانم مردانه مادر دانش آموز کیاراد جبل عاملی پایه سوم

  4. جناب آقای طاهری پدر دانش آموز یارا طاهری پایه اول

  5. سرکار خانم میرزا مهدی مادر دانش آموز آدریان نفیسی پایه اول

اعضای علی البدل

  1. جناب آقای خزانی پدر دانش آموز آرین خزانی پایه دوم

  2. سرکار خانم شیرین قادری مادر دانش آموز سام تیماجی پایه سوم

  3. جناب آقای نظام زاده پدر دانش آموزان نیکان نظام زاده پایه سوم

در ضمن تصمیمات و مصوبات انجمن اولیاء و مربیان مدرسه به اطلاع اولیا محترم خواهد رسید.

باتشکر

دفتر دبستان پسرانه پویش