اطلاعات تماس

نشانی
تهران، یوسف آباد، خیابان جهان آرا، نبش خیابان ۳۴
 
تلفن: ۸۸۶۳۹۴۰۸ - ۸۸۶۳۹۳۱۲

تلفکس: ۸۸۶۳۹۵۶۸

سخن بزرگان

آمار وب سایت

نظرسنجی پویش

در حال حاضر هیچ رای گیری فعال نیست.

************************************************************************

منوی غذای آذرماه

روز تاریخ صورت غذا
شنبه ۱ / ۹ / ۹۳ ماکارونی با قارچ و گوشت چرخ کرده + سس + ماست
یکشنبه ۲ / ۹ / ۹۳ چلوجوجه کباب
دوشنبه ۳ / ۹ / ۹۳ عدس پلو با گوشت چرخ کرده
سه شنبه ۴ / ۹ / ۹۳ چلوخورشت قیمه با سیب زمینی + ماست
چهارشنبه ۵ / ۹ / ۹۳ جوجه چینی
شنبه ۸ / ۹ / ۹۳ لوبیا پلو با گوشت چرخ کرده + ماست
یکشنبه ۹ / ۹ / ۹۳ چلوخورشت قورمه سبزی + ماست
دوشنبه ۱۰ / ۹ / ۹۳ زرشک پلو با مرغ + ماست
سه شنبه ۱۱ / ۹ / ۹۳ ماکارونی با قارچ و گوشت و ماست و سس
چهارشنبه ۱۲ / ۹ / ۹۳ چلوکباب کوبیده
شنبه ۱۵ / ۹ / ۹۳ عدس پلو با گوشت چرخ کرده
یکشنبه ۱۶ / ۹ / ۹۳ چلوخورشت قیمه با سیب زمینی و ماست
دوشنبه ۱۷ / ۹ / ۹۳ چلو جوجه کباب
سه شنبه ۱۸ / ۹ / ۹۳ سبزی پلو با ماهی
چهارشنبه ۱۹ / ۹ / ۹۳ جوجه چینی
یکشنبه ۲۳ / ۹ / ۹۳ چلوکباب کوبیده
دوشنبه ۲۴ / ۹ / ۹۳ ماکارونی با قارچ و گوشت و ماست و سس
سه شنبه ۲۵ / ۹ / ۹۳ چلوخورشت قورمه سبزی و ماست
چهارشنبه ۲۶ / ۹ / ۹۳ لوبیا پلو با گوشت چرخ کرده و ماست
شنبه ۲۹ / ۹ / ۹۳ چلوجوجه کباب