مجتمع آموزشی پویش

برنامه هفتگی درسی
منو غذا
امکانات مدرسه
شرایط ثبت نام

منو غذا

برنامه غذایی هفته چهارم دی ماه

روزشنبه 97/10/22 : ماکارانی + سالاد شیرازی

روز یکشنبه 97/10/23 : جوجه کباب + ژله

روز دوشنبه 97/10/24: کتلت گوشت + سوپ

روز سه شنبه 97/10/25: پلو و خورشت قیمه سیب زمینی + ماست

روز چهارشنبه 97/10/26: مرغ سوخاری + دوغ

ادامه ...
منو غذا

اخبار

مقالات

هارت های زندگی: در قرن ۲۱ ؛ آموزش مهارت های زندگی به عنوان یک اصل، ضروری است: « شکل دادن به زندگی از...

بیشتر