مجتمع آموزشی پویش

برنامه هفتگی درسی
منو غذا
امکانات مدرسه
شرایط ثبت نام

منو غذا

برنامه غذایی از تاریخ 97/8/19 تا 97/8/24

روز شنبه ۹۷/۸/۱۹: ماکارانی + سالاد شیرازی

روز یکشنبه ۹۷/۸/۲۰: جوجه کباب + دوغ

روز دوشنبه ۹۷/۸/۲۱ : ساندویچ همبرگر + دوغ

 روز سه شنبه ۹۷/۸/۲۲ : پلو خورشت قورمه سبزی +ماست

 روز چهارشنبه ۹۷/۸/۲۳ : ساندویچ مرغ

 

 

ادامه ...
منو غذا

اخبار

مقالات

هارت های زندگی: در قرن ۲۱ ؛ آموزش مهارت های زندگی به عنوان یک اصل، ضروری است: « شکل دادن به زندگی از...

بیشتر