مجتمع آموزشی پویش

فلسفه برای کودک (فبک)
اردوهای مجازی
آموزش در دوران قرنطینه
پیش دبستانی مجتمع آموزشی پویش
هنر ،نمایش و خلاقیت
تقویم اجرایی و روز نگار -کتاب کار
بهداشت و سلامت
تربیت بدنی
اردو و بازدید
مسابقات پیشرفت سواد خواندن (پرلز)PIRLS
آموزش لگو ، رباتیک و رایانه
آموزش زبان انگلیسی
تهیه و سرو غذای گرم

مجتمع اموزشی پویش

سال تا سیس 1373

مقطع پیش دبستان و دبستان 

منطقه 6

کسب مقام در رشته پژوهش

منتخب پژوهش کشوری 

مسابقات علمی ازمون ها

ادامه ...
مجتمع اموزشی پویش

مقالات

به نام خداوند علم و ادب دانش آموزان عزیز  در هر کاری روش‌های اشتباهی برای انجام آن وجود دارد و اگر آن‌ها را بشناسیم و انجام...

بیشتر