مجتمع آموزشی پویش

سند تحول مدارس هوشمند
شرایط ثبت نام
کادر مدرسه شما

درباره ما

پیش دبستان و دبستان غیر دولتی پویش(پسرانه)
بهره مندی دانش آموزان از کانون زبان ایران در ساعات درسی مدرسه
سایت رایانه ای مجهز و آموزش مهارت های رایانه ای مخصوص دانش آموزان ابتدایی 
آموزش و تربیت بدنی در سالن های ورزشی خارج از مدرسه شامل: ژیمناستیک-بسکتبال-فوتبال
(کلیه ساعات تربیت بدنی در سالن های مجهز ورزشی خارج از مدرسه برای هر کلاس جداگانه دایر می باشد)
برگزاری اردوهای منظم تفریحی-آموزشی متناسب با مواد درسی دانش آموزان
برگزاری آزمون های پیشرفت تحصیلی مدون و آزمون های مرآت
آزمایشگاه مجهز به کیت های آموزش ابتدایی
آموزش مهارت های زندگی
سرو غذای گرم در سالن غذاخوری مدرسه و سرویس ایاب ذهاب دانش آموزان
برگزاری جلسات آموزشی خانواده و مشاوره فردی خانواده
ایجاد...

ادامه ...
درباره ما

اخبار

مقالات

هارت های زندگی: در قرن ۲۱ ؛ آموزش مهارت های زندگی به عنوان یک اصل، ضروری است: « شکل دادن به زندگی از...

بیشتر