کلاس های مجازی پایه های پیش دبستان  تا ششم

کلاس های مجازی پایه های پیش دبستان تا ششم

باسلام

دانش آموزان عزیز لینک کلاس مجازی در محیط آموزش مجازی SKY ROOM به تفکیک کلاس خدمتتان ارائه می گردد. این کلاس تنها در زمانیکه معلم اعلام می نماید باز می شود. 

mailکلاس پیش دبستانی مهتاب  :yesyes

https://www.skyroom.online/ch/pooyeshschool/classpishmahtab

mailکلاس پیش دبستانی آفتاب  :yesyes

https://www.skyroom.online/ch/pooyeshschool/classpishaftab


mailکلاس اول ستاره خانم اکبری :yesyes

https://www.skyroom.online/ch/pooyeshschool/class1setare


mailکلاس اول ماه خانم درودیان :yesyes

https://www.skyroom.online/ch/pooyeshschool/class1mah


mailکلاس  دوم مولانا خانم عربلو :yesyes

https://www.skyroom.online/ch/pooyeshschool/class2molana


mailکلاس دوم سعدی خانم مهدیزاده :yesyes

https://www.skyroom.online/ch/pooyeshschool/class2sadi

mailکلاس دوم حافظ خانم عزیززاده :yesyes

https://www.skyroom.online/ch/pooyeshschool/class2hafez


mailکلاس سوم خیام خانم توکلی :yesyes

https://www.skyroom.online/ch/pooyeshschool/class3khayam


mailکلاس سوم عطار خانم عباس زاده :yesyes

https://www.skyroom.online/ch/pooyeshschool/class3atar


mailکلاس چهارم فردوسی خانم طهماسبی :yesyes

https://www.skyroom.online/ch/pooyeshschool/class4ferdosi


mailکلاس چهارم رودکی خانم یادگاری :yesyes

https://www.skyroom.online/ch/pooyeshschool/class4rodaki

mailکلاس چهارم نظامی خانم نظرپور:yesyes

https://www.skyroom.online/ch/pooyeshschool/class4nezami


mailکلاس پنجم باباطاهر :yesyes

https://www.skyroom.online/ch/pooyeshschool/class5babataher


mailکلاس پنجم شهریار :yesyes

https://www.skyroom.online/ch/pooyeshschool/class5shahriyar


mailکلاس ششم بیهقی :yesyes

https://www.skyroom.online/ch/pooyeshschool/class6beyhaghi


mailاتاق جلسه :enlightenedenlightened

www.skyroom.online/ch/pooyeshschool/meeting


mailاتاق مشاوره :enlightenedenlightened

https://www.skyroom.online/ch/pooyeshschool/moshvereh