آموزش آفلاین پیش دبستان

آموزش آفلاین پیش دبستان

به نام خداوند علم و ادب

نوآموزان عزیز پیش دبستانی محتواهای آموزشی زیر توسط خانم اکرم دهقان برای یادگیری شما تهیه گردیده است.

سرودها:

شعر دبستان           شعر الفبا           شعر خانواده           شعر بچه خوب            شعر پدر و مادر            شعر دست بزن پابزن            شعر نقاشی           قصه فیل مهربون            شعر هله هوله ممنوع 

شعر ورزش صبحگاهی             یار مهربان          شعر مشاغل          قصه پلیس جنگل           شعر پرچم 

قصه ها : 

قصه خانه من زمین        

 آموزش

آشنایی با حواس پنجگانه           آشنایی با فلش           آشنایی با میوه های بوته ای و درختی            آشنایی با آواشناسی           آشنایی با مفهوم باز و بسته           آشنایی با مفهوم بالا و پایین 

 آشنایی با مفهوم پر و خالی             آشنایی با مفهوم خط            آشنایی با مفهوم داخل و خارج            آشنایی با مفهوم کمتر و بیشتر            آشنایی با مفهوم بزرگ و کوچک             بازی ابزاری ستاره 

بازی ابزاری مفهوم کوتاه و بلند           باهم بسازیم ، خمیربازی ، ساخت حلزون           آموزش سه گوش و چهار گوش همراه با خمیربازی            آموزش موجودات زنده و غیر زنده            آموزش کاردستی چتر  

بازی مهارتی طبق الگو راه برو             بازی مهارتی کش و برش             ترکیب سه رنگ اصلی             آموزش کاردستی فرفره             خمیربازی ، ساخت کتاب             آموزش پوشاک 

 ساخت بستنی قیفی همراه با خمیربازی           بازی مهارتی دست رو بینی دست رو دست             جدول شگفت انگیز            شب و روز           آشنایی با مشاغل مختلف               قصه قیچی که دنبال کار می گشت   

 آموزش بازی های حرکتی درشت                     بازی مهارتی با هدف تقویت هوش بدنی و حرکتی         قسمت های مهم گیاه          بازی مهارتی تقویت دونیمکره مغز(1)          کاردستی گاو           کاردستی گل سنبل

بازی مهارتی با هدف تقویت دونیمکره مغز(2)        بازی مهارتی با هدف توجه و تمرکز          آموزش مهارت دست ورزی با هدف افزایش توجه و تمرکز             تمرین های مهارت نوشتاری